Rabo Bankieren

6.0.0

Rabo Bankieren Download APK
0/5 No votes
Developer
Rabobank
Version
6.0.0
Updated
December 10, 2018
Requirements
5.0 and up
Size
8.9M
Get it on
Google Play

Description

De Rabo Bankieren App geeft u inzicht in uw bankzaken waar én wanneer u maar wilt. In de rij bij de kassa? Check nog even snel uw saldo. Een etentje voorgeschoten, of een factuur innen? Verstuur een betaalverzoek! Uw pas verloren? Blokkeer hem via de app en vraag direct een nieuwe aan. En heeft u hulp nodig? In de app neemt u via chat of telefoon direct contact op met uw bank. Installeert u de app als bestaande Rabobank klant? Zorg dan dat u uw Rabo Scanner bij de hand heeft.Met de Rabo Bankieren App kunt u meer dan u denkt:• Direct een betaalrekening openen als u klant wilt worden. • Inzicht in uw rekeningen, creditcard uitgaven, beleggingen, leningen en hypotheek. • Cadeau voorgeschoten, of een factuur innen? Verstuur dan een betaalverzoek.• Betalen zonder Rabo Scanner? Verhoog uw limiet naar onbekende rekeningen, zodat u tot 1000 euro zonder scanner betaalt.• Weten wat er op uw rekening gebeurt? Stel alerts in die meldingen geven bij bepaalde saldo veranderingen.• Voor ondernemers: een extra profiel toevoegen om bijvoorbeeld snel betalingen goed te keuren die de financiële administratie heeft klaargezet.Veilig bankierenBankieren via de Rabo Bankieren App is net zo veilig als via Rabo Internetbankieren in uw browser. De app maakt gebruik van een beveiligde verbinding. Meer weten? Lees erover op www.rabobank.nl/veiligbankieren.Meer informatieLees meer over de Rabo Bankieren App op www.rabobank.nl/app. Hulp nodig met installeren of registreren? Bel de helpdesk: +31 (88) 722 66 27 (gebruikelijke belkosten). Bent u een zakelijke klant? Bel dan met +31 (88) 722 66 22 (gebruikelijke belkosten). We helpen u ook graag verder bij een bankkantoor.
The Rabo Banking App gives you insight into your banking affairs wherever and whenever you want. In line at the cash register? Check your balance quickly. A dinner advance, or an invoice? Send a payment request! Lost your pass? Block it via the app and immediately request a new one. And do you need help? In the app you directly contact your bank via chat or telephone.Do you install the app as an existing Rabobank customer? Make sure you have your Rabo Scanner at hand.With the Rabo Banking App you can do more than you think:• Open a payment account directly if you want to become a customer.• Insight into your accounts, credit card expenses, investments, loans and mortgage.• Advance gift, or collect an invoice? Then send a payment request.• Pay without Rabo Scanner? Increase your limit to unknown accounts, so you pay up to 1000 euros without a scanner.• Know what is happening on your account? Set alerts that provide notifications for certain balance changes.• For entrepreneurs: add an extra profile to quickly approve payments that the financial administration has prepared.Secure bankingBanking via the Rabo Banking App is just as safe as via Rabo Internet Banking in your browser. The app uses a secure connection. Knowing more? Read about it at www.rabobank.nl/veiligbankieren.More informationRead more about the Rabo Banking App at www.rabobank.nl/app. Need help with installing or registering? Call the helpdesk: +31 (88) 722 66 27 (usual call costs). Are you a business customer? Then call +31 (88) 722 66 22 (usual call charges). We are also happy to help you at a bank branch.
In deze versie:- We introduceren een nieuwe manier van navigeren. Het menu is naar beneden verplaatst. Dit is overzichtelijk en functies zijn makkelijker te vinden.- De laatste tijd was het voor sommige klanten niet mogelijk om ‘Meldingen bij saldoveranderingen’ aan te zetten. Dit hebben we opgelost.- Vanaf nu kun je voor je kind een RegenboogRekening openen. Ga naar ‘Zelf regelen > Product toevoegen’, regel de eerste inleg en kies een welkomstcadeau uit.

What's new


In deze versie:- We introduceren een nieuwe manier van navigeren. Het menu is naar beneden verplaatst. Dit is overzichtelijk en functies zijn makkelijker te vinden.- De laatste tijd was het voor sommige klanten niet mogelijk om 'Meldingen bij saldoveranderingen' aan te zetten. Dit hebben we opgelost.- Vanaf nu kun je voor je kind een RegenboogRekening openen. Ga naar 'Zelf regelen > Product toevoegen', regel de eerste inleg en kies een welkomstcadeau uit.

Images

Rabo Bankieren 1
Rabo Bankieren 2
Rabo Bankieren 3
Rabo Bankieren 4
Rabo Bankieren 5
Rabo Bankieren 6
Rabo Bankieren 7
Rabo Bankieren 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *