Mój T-Mobile

4.42.0

Mój T-Mobile Download APK
0/5 No votes
Developer
T-Mobile Polska S.A.
Version
4.42.0
Updated
January 7, 2019
Requirements
5.0 and up
Size
12M
Get it on
Google Play

Description

Aplikacja do samoobsługi dla klientów T-Mobile posiadających umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz użytkowników T-Mobile na Kartę.Dzięki aplikacji Mój T-Mobile możesz między innymi:• zarządzać wieloma numerami na tym samym koncie,• kontrolować bieżące koszty dla wszystkich dodanych do konta numerów,• płacić za faktury szybko i wygodnie w aplikacji,• przejrzeć listę faktur z ostatnich 12 miesięcy,• doładować numer na kartę lub mix,• dodawać pakiety minut, SMS-ów lub danych w Twojej taryfie,• zarządzać usługami dodatkowymi,• włączyć paczkę roamingową.Możesz samodzielnie zarządzać wszystkimi swoimi numerami, przekonaj się jakie to proste. Aplikacja nie zużywa pakietów internetu i nie generuje dodatkowych kosztów. Czekamy na Twoje sugestie i pomysły pod adresem boa@t-mobile.pl
Self-service application for T-Mobile customers who have a contract for the provision of telecommunications services and T-Mobile users for the Card.With the My T-Mobile app you can, among other things:• manage multiple numbers on the same account,• control the current costs for all numbers added to the account,• pay for invoices quickly and conveniently in the application,• view the list of invoices from the last 12 months,• top up the number on the card or mix,• add packets of minutes, texts or data in your tariff,• manage additional services,• enable the roaming package.You can manage all your numbers yourself, see how easy it is.The application does not consume internet packages and does not generate additional costs.We are waiting for your suggestions and ideas at boa@t-mobile.pl
Aktualizacja zawiera:- zmianę sposobu odczytywania haseł jednorazowych zgodną z nowymi wymaganiami Google- poprawkę błędnego zaokrąglania kwoty faktury podczas płatności przelewem online- poprawkę widoczności pakietów

What's new


Aktualizacja zawiera:- zmianę sposobu odczytywania haseł jednorazowych zgodną z nowymi wymaganiami Google- poprawkę błędnego zaokrąglania kwoty faktury podczas płatności przelewem online- poprawkę widoczności pakietów

Images

Mój T-Mobile 1
Mój T-Mobile 2
Mój T-Mobile 3
Mój T-Mobile 4
Mój T-Mobile 5

TAGS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *