Livesport – sportovní výsledky

2.30.8

Livesport – sportovní výsledky Download APK
0/5 No votes
Developer
LiveSport
Version
2.30.8
Updated
December 18, 2018
Requirements
4.1 and up
Size
9.6M
Get it on
Google Play

Description

Buďte v kontaktu se vším, co vás ze sportu zajímá! S aplikací Livesport okamžitě najdete maximálně rychlé LIVE výsledky, tabulky soutěží, turnajové pavouky a statistiky z téměř 30 sportů a 5000 soutěží z celého světa.SPORTOVNÍ VÝSLEDKY RYCHLE A PŘESNĚ• OBROVSKÉ POKRYTÍ: V nabídce je téměř 30 sportů a 5 000 soutěží z celého světa. Jen těch fotbalových pokrýváme přes tisícovku.• RYCHLOST: Ať padne gól, červená karta, skončí poločas či set – víte to ve stejný moment jako diváci na místě.UŽ ŽÁDNÉ ZMEŠKANÉ ZÁPASY• OBLÍBENÉ TÝMY, ZÁPASY A SOUTĚŽE: Šetřete čas a sledujte jen utkání, soutěže či týmy, které vás zajímají.• NOTIFIKACE A UPOZORNĚNÍ: Výsledky, informace o sestavách nebo červených kartách… Nic z toho vám už neuteče – stačí si zaškrtnout vybrané zápasy a pak jen čekat, až vás telefon sám upozorní.• SYNCHRONIZACE: Používáte web, mobil i tablet? S tím počítáme – to, co vás zajímá, uvidíte jako přihlášený uživatel všude stejně.TABULKY A DETAILY ZÁPASŮ• PRŮBĚH ZÁPASU A LIVE KOMENTÁŘE: Nemůžete se na zápas dívat v televizi? Nic se neděje – sledujte průběh utkání vteřinu po vteřině a zůstaňte v obraze s našimi LIVE textovými komentáři.• SESTAVY A VZÁJEMNÉ ZÁPASY: Potřebujete před zápasem znát sestavy týmů? U nás je najdete – a taky přehled, jak spolu oba týmy v minulosti hrály.• LIVE TABULKY: Když gól nebo bod změní průběžné pořadí, hned se to dozvíte. Stejně jako to, kdo právě vede tabulku střelců či jaké je pořadí hráčů v individuálních sportech.SPORTYFotbal, hokej, tenis, basketbal, házená a dalších 25 sportů.Nenašli jste u nás svůj oblíbený sport? Možná tu bude už příště – na pokrytí dalších sportovních disciplín neustále pracujeme!
Get in touch with everything that you are interested in the sport! With the application LiveSport immediately find maximum fast LIVE results tables competitions, tournament spiders and statistics of nearly 30 sports and 5,000 competition from around the world.Sports scores quickly and accurately• HUGE COVERAGE: The menu is nearly 30 sports and 5,000 competition from around the world. Only those football cover over a thousand.• SPEED: Whatever fits goal, red card, half-finished or set – you know that at the same moment as the spectators on the spot.No more missed MATCHES• favorite teams, matches and competitions: Save time and watch a game, contest or teams that interest you.• NOTIFICATION AND WARNINGS: Results, information about reports or red cards … Nothing that you already miss – just tick the selected games and then just wait until your phone itself warns.• SYNC: using web, mobile and tablet? With the count – what you’re interested in, you’ll see a user logged in the same way everywhere.TABLES AND DETAILS OF PLAY• during matches and LIVE COMMENTS: You can not watch the match on television? Nothing happens – watch the progress of the game, second by second, and stay tuned to our LIVE text commentary.• ASSEMBLY AND MUTUAL MATCHES: you need to know before the game matchup? We find them – and also an overview of how together two teams played in the past.• LIVE TABLE: When a goal or point standings will change soon find out. As well as this, who is leading the scorers table, or what is the order of players in individual sports.SPORTSFootball, hockey, tennis, basketball, handball and other 25 sports.Didn’t you find your favorite sport? Maybe there will be no next time – to cover other sports disciplines are constantly working!
– Sledujete výsledky na telefonu Honor s Androidem 8 a vyšším? Pak pro vás máme dobrou zprávu – znovu si můžete nastavit zvuky aplikace přes naše nastavení!- Pokud máte nějaké trable se zvuky notifikací nebo notifikační diodou, vymažte si prosím data naší aplikace v nastavení telefonu. Pak už bude všechno fungovat, jak má.- A nezapomeňte: ikona zvonečku vám dobře poslouží, když si chcete vypnout notifikace k zápasu, který sledujete v televizi, a nemáte úplně nejrychlejší přenos 🙂

What's new


- Sledujete výsledky na telefonu Honor s Androidem 8 a vyšším? Pak pro vás máme dobrou zprávu - znovu si můžete nastavit zvuky aplikace přes naše nastavení!- Pokud máte nějaké trable se zvuky notifikací nebo notifikační diodou, vymažte si prosím data naší aplikace v nastavení telefonu. Pak už bude všechno fungovat, jak má.- A nezapomeňte: ikona zvonečku vám dobře poslouží, když si chcete vypnout notifikace k zápasu, který sledujete v televizi, a nemáte úplně nejrychlejší přenos :)

Images

Livesport – sportovní výsledky 1
Livesport – sportovní výsledky 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *