Bakaláři – oficiální aplikace

1.11.11

Bakaláři – oficiální aplikace Download APK
0/5 No votes
Developer
Bakaláři software s.r.o.
Version
1.11.11
Updated
November 12, 2018
Requirements
4.0.3 and up
Size
7.2M
Get it on
Google Play

Description

Oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních. Určena je pro rodiče, žáky a učitele na školách, které používají systém Bakaláři – programy pro školní administrativu. Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence, komunikaci mezi rodiči a školou a další informace podobně jako ve webové aplikaci.Výhody:- uživatel na svém zařízení může být připojen bez každodenního přihlašování- pohodlné ovládání – vytvořeno přímo pro Android 4.0 (a vyšší)- bezplatné používání- režim offline umožní stáhnout data doma a pak ve škole prohlížet např. rozvrh a suplování bez nutnosti být stále připojen k internetu- pro rodiče pohodlné přepínání mezi účty více dětí i na různých školách, nebo pro situaci, kdy je učitel zároveň rodičPro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče např. http://www.naseskola.cz/bakaweb, nebo v aplikaci vyberte ze seznamu škol. Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.
The official application for easy access to the bachelors on mobile devices. It is designed for parents, pupils and teachers at schools that use the system bachelors – programs for school administration. This application provides access to display signs, schedules and supply work, homework, absences, communication between parents and schools, and other information like the Web application.Benefits:- User on your device can be connected without daily log- Convenient control – created specifically for Android 4.0 (and higher)- Free use- Offline to download data at home and then at school for example view. Supplementation schedule and without having to be constantly connected to the Internet- Parents convenient switching between accounts and more children to different schools, or for when the teacher is also a parentTo subscribe, use the server address derived from the URL bar of your browser eg. Http://www.naseskola.cz/bakaweb, or in select from the list of schools. Login and password you use the same as for the previous version of Internet Bakaláøi.
Funkce:- Nastavení: možnost vypnout aktualizace aktivit pomocí gestaOpravy:- běh aplikace pod Android 8.1 a Android 9.0- oprava pádu aplikace ve Výuce či Předmětech

What's new


Funkce:- Nastavení: možnost vypnout aktualizace aktivit pomocí gestaOpravy:- běh aplikace pod Android 8.1 a Android 9.0- oprava pádu aplikace ve Výuce či Předmětech

Images

Bakaláři – oficiální aplikace 1
Bakaláři – oficiální aplikace 2
Bakaláři – oficiální aplikace 3
Bakaláři – oficiální aplikace 4
Bakaláři – oficiální aplikace 5
Bakaláři – oficiální aplikace 6
Bakaláři – oficiální aplikace 7
Bakaláři – oficiální aplikace 8
Bakaláři – oficiální aplikace 9
Bakaláři – oficiální aplikace 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *